Forretningsbetingelser

Vi er fuldt forsikret hos IF Forsikring iht DMF regler.

Reklamationsfrist for alle skader er 8 dage. Skader der anmeldes 8 dage efter flytning vil normalt ikke blive dækket, med mindre det ikke har været muligt pga opmagasinering.

Evt skader på TV, radio eller anden elektronik dækkes kun, hvis der kan påvises, at vi decideret har tabt det (dette skyldes at vi ikke kan tjekke kunders anlæg mv. før flytning og grundet at elektronik idag kan gå i stykker af sig selv).

Priser: Vore priser er altid incl moms og forsikring og gælder alle ugens dage altså intet weekendtillæg.

Forsikring: samlet forsikringssum kr 2 mill og kr 50.000 pr genstand. Tillægsforsikring tegnes på værdifulde genstande.

Betaling ved alle flytninger er KONTANT evt via Mobilepay eller bankoverførsel ved endt aflæsning med mindre andet er aftalt ved bestilling af flytning.

Vi forbeholder os ret til at genforhandle pris, hvis en opgave viser sig at udgøre mere end 50% af det aftalte.

Evt afbestilling af flytteaftale: det sker sjældent men hvis vi bare ved besked nogle dage i forvejen, beregner vi intet gebyr. Ved afbestilling mindre end 24 timer før aftalt tid, forbeholder vi os ret til at forlange gebyr kr 1.000 incl moms

Pak venligst mest muligt i flyttekasser max ca 25 kg
Møbler der kan adskilles bedes så vidt muligt være adskilt på forhånd.
Garderobeskabe skal være adskilt inden læsning, ellers tager vi intet ansvar for skader på skabe, der flyttes samlet ej heller evt følgeskader på interiør.

Alt der flyttes er dækket af forsikringen ifølge DMF.